real07

Dubová parketová podlaha - nestandardní dvojitý stromeček položený diagonálně